Welkom op onze publicatiepagina!

 

Op deze pagina kan u de besluitvorming van gemeente en ocmw Brecht terugvinden.

Volgende informatie wordt gepubliceerd:

  • Het college van burgemeester en schepenen (CBS)
   • besluitenlijst
  • Het vast bureau (VB)
   • besluitenlijst
  • De gemeenteraad (GR)
   • Agenda
   • besluitenlijst
   • notulen
  •  De raad voor maatschappelijk welzijn (RVMW)
   • Agenda
   • besluitenlijst
   • notulen

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken.

Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via secretariaat@brecht.be